Tích hợp lịch sử thay đổi

Giải quyết xung đột

Như đã giải thích ở trang trước, thì khi thực hiện merge, Git sẽ tích hợp tự động những chỗ thay đổi. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không thể tích hợp tự động được.

Đó là trường hợp đã thay đổi ở nơi giống nhau trong file trên remote repository và local repository. Trường hợp này, vì nó không thể tự phán đoán được lấy thay đổi từ bên nào nên sẽ phát sinh lỗi.

Những nơi phát sinh xung đột, Git sẽ chỉnh sửa nội dung file giống như sơ đồ bên dưới, nên cần phải chỉnh sửa bằng tay.

Example of a conflict occurrence

Phần phía trên mà đã được chia ra bằng == là local repository, phía dưới được hiển thị là nội dung chỉnh sửa của remote repository.

Giống như sơ đồ tiếp theo, sau khi chỉnh sửa tất cả chỗ xung đột, nếu như tiến hành commit thì commit đã tích hợp thay đổi sẽ được tạo ra.

Example of resolving a conflict