Hướng dẫn 2: Chia sẻ repository

Tạo remote repository trên Backlog

Đầu tiên hãy tạo remote repository trên Backlog.

Tips

Trên Backlog, nếu không phải người dùng có quyền của người quản lý thì không thể tạo được Git repository. Trường hợp bản thân người dùng không có quyền của người quản lý thì hãy nhờ người có quyền của người quản lý tạo repository giúp. Hoặc là lấy Backlog space của gói miễn phí rồi sử dụng.

Lấy Space bắt đầu từ đây

Trước hết, đăng nhập vào Backlog, từ menu của dự án sẽ tạo repository, click vào [Git]. Trường hợp chưa có dự án nào thì hãy tạo dự án.

Click “Git” in the project in which you wish to create a repository.

Trường hợp mục Git không được hiển thị thì chọn dự án cho kích hoạt chức năng Git, rồi thực hiện "Project Settings" > "Git Settings" để kích hoạt nó.

Enable Git function by Git configuration.

Khi chức năng Git đã được kích hoạt, cũng từ màn hình thiết lập Git sẽ click [Add Repository].

Click "Add a repository"

Nhập [Repository name] và [Description], rồi click vào nút "Create Repository". Ở đây đã nhập vào trong phần tên là "tutorial" và trong phần giải thích là "For use in the tutorial".

Click "Create Repository" button after entering "Repository name" and "Instruction".

Giống như hình dưới đây, repository mới đã được thêm vào.

A new repository was added

Tiếp theo sẽ push lên remote repository này.